Михо Янков Михов

Проф. д-р инж.
02/89 29 301
 ; 02 9059 604

0877 846 889

m.mihov@abv.bg

Публикации
Научна компетентност:   -Ремонт и машиноизползване в земеделието
  -Диагностика и техническо обслужване на техниката в селското стопанство
  -Контрол на техническото състояние на трактори и селскостопански машини

Назад