Радка Иванова Донкова

Проф. д-р

 (02) 824 36 47; 02 9059 606; 029059631

GSM: 0879537352,

e-mail: radadonkova@gmail.com

Публикации
Научна компетентност: Екология на почвените микроорганизми, почвено биоразнообразие, биологично земеделие, биоремедиация, микроорганизми, микробиологични процеси,  замърсяването на почвата, компостиране, ензимна активност на почвата, микробологични аспекти на почвеното плодородие

Назад