Научен съвет

 

 АКАДЕМИЧНА ПОЗИЦИЯ и ИМЕНАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ
 Председател:

Проф. д-р Светла Симеонова Русева

 Мелиорации вкл. ерозия и борбата с нея
 Зам. Председател:

Проф. д-р Георги Димитров Костадинов

 Механизация и електрификация на растениевъдството
 Технически секретар:
Инженер агр. Силвия Борисова Петрова    

 Общо земеделие

  Членове:


Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев

 


Почвознание

Проф. дсн Зорница Димитрова ПоповаМелиорации вкл. ерозия и борбата с нея
Проф. д-р Илия Спасов МалиновМелиорации вкл. ерозия и борбата с нея
Проф. дн Ирена Димитрова АтанасоваПочвознание
Проф. д-р Мартин Димитров БановПочвознание
Проф. дн Николай Славов Динев Почвознание, Общо земеделие
Проф. д-р Радка Иванова Донкова Почвознание
Доц. д-р Ангелина Георгиева МиковаОбщо земеделие
Доц. д-р Бистра Александрова ДиковаРЗ (фитопатология)
Проф. д-р Венера Цолова Цолова Почвознание
Проф. д-р Венета Найденова КръстеваПочвознание
Доц. д-р Галина Антонова ПатаманскаХидромелиоративно строителстовo
Доц. д-р Галина Пенчева ПетковаПочвознание
Доц. д-р Евдокия Михайлова СтаневаРЗ (ентомология)
Доц. д-р Здравка Благоева Петкова Агрохимия
Проф. д-р Иван Димитров СпасовОбщо земеделие
Доц. д-р Иван Тодоров Иванов
Механизация и електрификация на животновъдството 
Доц. д-р Милена Стоянова КерчеваПочвознание
Доц. д-р Тома Ангелов ШишковПочвознание
Доц. д-р Христо Събков Събков Механизация и електрификация на животновъдството