Контакти

ИПАЗР "Н. Пушкаров"

1331 Сoфия, ул."Шосе Банкя" №7

Тел.:  02/824 61 41 - секретар на Директора  

02/825 71 70 - секретар на Направление Механизация и хидромелиорации

           02/89 29 306 - централа на Направление Механизация и хидромелиорации

Факс:    02/824 78 42

0879 537 370 - Бюро за почвени проби

Е-mail:soil@mail.bg