ИПАЗР

Национален център за научна, приложна и обслужваща дейност  в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията. 

Той е част от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА)

Наследник е на бившите: 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ И АГРОЕКОЛОГИЯ "Н. ПУШКАРОВ"

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (НИМЕСС-София), 
ИНСТИТУТ ПО ХИДРОТЕХНИКА И МЕЛИОРАЦИИ (ИХМ-София)
и

ИНСТИТУТ ПО ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА-Костинброд

 НОВИНИ

5 декември

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА  PDF1.jpg

 

 и празник на ИПАЗР “Н. Пушкаров” PDF1.jpg 105 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО    ПОЧВОЗНАНИЕ

ПОКАНА  soil word.jpg

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ” 

БЪЛГАРСКО ПОЧВОВЕДСКО ДРУЖЕСТВО

Ви канят да отбележим заедно 

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА

 ТЕМА НА 2016 ГОДИНА:

ПОЧВИ И БОБОВИ – СИМБИОЗА ЗА ЖИВОТ

 на 5 декември 2016 г. от 1100 часа

 в Националния музей „Земята и Хората”,

Ул. „Черни Връх” № 4, София