ИПАЗР

Национален център за научна, приложна и обслужваща дейност  в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията. 

Той е част от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА)

Наследник е на бившите: 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ И АГРОЕКОЛОГИЯ "Н. ПУШКАРОВ"

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (НИМЕСС-София), 
ИНСТИТУТ ПО ХИДРОТЕХНИКА И МЕЛИОРАЦИИ (ИХМ-София)
и

ИНСТИТУТ ПО ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА-Костинброд

 НОВИНИ

5 декември

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА  PDF1.jpg

 

 и празник на ИПАЗР “Н. Пушкаров” PDF1.jpg 

ПОКАНА      soil word.jpg

 Ръководството и Академичната общност на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”

Ви кани да отбележим заедно

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА

ПОЧВИТЕ – ЗДРАВА ОСНОВА ЗА ЖИВОТ

 на 4 декември 2015 г. от 1100 часа

 в зала „Проф. Иван Гърбучев”,

Ул. „Шосе Банкя” № 7, София